Lidmaatschap BRES

BRES is een coöperatie. Hoe meer mensen zich aansluiten bij dit initiatief, des te groter onze collectieve kracht! Het lidmaatschap heeft een aantal leuke voordelen! 

  • je kunt zon- en/of windobligaties kopen van onze projecten en genieten van een mooi rendement;
  • je krijgt korting op de windenergie van Windpark Hazeldonk via Hezelaer Energy;
  • BRES organiseert we 2x per jaar een ALV voor onze leden;

   Met jouw lidmaatschap steun je BRES:

  • BRES start met partners grootschalige projecten om groene energie op te wekken bij je in de buurt, zoals Windpark Hazeldonk  en Zonneveste;
  • BRES steunt en adviseert Bredanaars om Breda (en omgeving) te verduurzamen, zoals Princenstroom en het zonnedak van VvE Topaasstaete;
  • BRES helpt jouw eigen woning te verduurzamen, we organiseren acties in wijken en dorpen rondom Breda. In 2016 hebben is ook het eerste energieneutrale huis in Breda (en Brabant) gerealiseerd!