Stap voor stap naar duurzame energie

Als het aan de leden van BRES ligt, dan schakelen we in Breda over op 100% duurzame energie. Olie, gas & kolen zijn niet meer van deze tijd. Schaliegas en teerzand zijn geen zinvolle alternatieven. Energie uit deze bronnen:

 • Is de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering.
 • Zal steeds duurder worden.
 • We zijn er vaak voor afhankelijk van buitenlandse partijen.

Of zoals op één van onze ledenvergaderingen is gezegd: ‘Wij moeten niet afhankelijk worden van landen als Rusland, daar word ik zenuwachtig van.’

BRES wil Breda fossielvrij maken, 100% duurzaam! En dat kan: met zon, wind en aardwarmte. En misschien wel het allerbelangrijkste: energieverspilling stoppen. Dat scheelt al de helft.

Zelf lokaal energie opwekken

BRES streeft naar een energievoorziening waar de leden zeggenschap over hebben. ‘Het is een prettig idee dat een stukje van de windmolens op Hazeldonk van mij is’, aldus een BRES-lid van het eerste uur. En zo denken velen erover. ‘Ik wil graag het heft in eigen handen te nemen. Waarom? Omdat ik niet meer geloof in multinationals. Ik werk liever met een (lokale) coöperatie, dan met een groot bedrijf dat ik vaak te commercieel vind.’

We kunnen zelf energie opwekken met lokale energieproductie.

Onze leden stellen een transparante organisatie op prijs. Scherpe prijzen voor de energie en een leuk rendement op hun investeringen. ‘Ik heb vijf windobligaties gekocht voor mijn kleindochter.... als ze 18 wordt, keren ze uit. Een leuke verrassing met een fijne smaak’, aldus een BRES-lid.

Partners

 • Windpark Hazeldonk
 • Hezelaer
 • Breda Duursaam
 • Anneville
 • Buurkracht
 • Hoom
 • Regio West-Brabant
 • Gemeente Breda
 • Duursaam Etten-Leur
 • DEcAB
 • Provincie Noord Brabant
 • WoonWijs Breda
  Op het platform WoonWijs Breda lees je als inwoner van Breda en omgeving alles over thuis energie besparen. Deze website is een samenwerking van Gemeente Breda en BRES.