Het is zover: het windpark Hazeldonk is operationeel! Drie windturbines, van 3 MW elk, draaien sinds eind 2015. Op vrijdag 29 januari wordt het windpark Hazeldonk officieel geopend. 

Het is de eerste Nul-op-de-meter woning in Brabant én in 10 dagen tijd verbouwd tot energie neutraal. Ruth Monteban, bewoner van deze woning aan de Doenradestraat, weet nu dat het kan. "Het is zo snel gegaan, binnen twee weken was de verbouwing al klaar!".

Wil je groene stroom afnemen van Windpark Hazeldonk? BRES-leden ontvangen korting.

 

Hoeveel? Lees verder om de tarieven te zien van januari 2016!

Sinds eind oktober kun je via BRES groene stroom afnemen van Windpark Hazeldonk. BRES leden ontvangen korting op het aanbod van Hezelaer Energy. Eén van onze leden heeft een vergelijking gemaakt van Green Choice en Hezelaer Energy. Nieuwsgierig? Klik hier om de vergelijking te zien. 

Wie zich over 50 jaar afvraagt wanneer de grondslag werd gelegd voor het dan florerende lokale energiebedrijf in Breda zal al snel terecht komen op donderdag 10 december 2015. 

De leden van BRES kozen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 november jl. zowel een nieuw bestuur van de coöperatie als van de nieuw ingestelde Raad van Toezicht.