Wind is een gratis energiebron die ons tot in lengte van jaren van energie kan voorzien. BRES zet zich in om in haar leden de mogelijkheid te bieden te participeren in windmolenprojecten die in de buurt van Breda worden ontwikkeld. Zo worden we zelf (mede)eigenaar van duurzame energiebronnen en profiteren we ook financieel! 

BRES werkte samen met (energie)coöperaties Anneville, ZonneWIJde en Breda DuurSaam onder de naam A16 Wind/t, om windturbines in eigen beheer te kunnen ontwikkelen. In het manifest 'Het komt je aanwaaien' beschrijven zij wat de doelstellingen zijn. 

 

 

 

 

 

Projecten BRES wind

WIE BLAAST ER MEE?

WIE BLAAST ER MEE?

De energieproductie van de 3 windmolens bij Hazeldonk blijft nog steeds achter bij de oorspronkelijke verwachting. In het jaar 2018 werd ‘maar’ 15,84 Gwh gerealiseerd in plaats van de verwachtte 18,9 Gwh. Dat is 83,4% van de prognose. In de eerste 2 maanden van 2019 bleef het opnieuw te zacht waaien. Vooralsnog komt de productie niet hoger dan 75,98 % t.o.v. de prognose.

Een vroeg ontluikende lente is fijn, maar voor een beter rendement van het windpark wordt het de hoogste tijd voor een paar voorjaarsstormpjes. Nog even ter herinnering: pas in 2021 volgt de eerste aflossingstermijn van de obligaties. Dan wordt 25% van het totaal door obligatiehouders geïnvesteerde bedrag inclusief rente uitbetaald. Voor de actuele productiecijfers kijk op www.windparkhazeldonk.nl

Lees meer

Geen 100% burgerparticipatie windmolens in Breda

Geen 100% burgerparticipatie windmolens in Breda

In oktober maakte de provincie Noord-Brabant bekend dat er 29 windmolens langs de A16 komen, tussen Moerdijk en Hazeldonk. Tien bij Klaverpolder, acht bij knooppunt Zonzeel, drie bij Galder en acht op de grens bij Hazeldonk.

Lees meer

Manifest 'Het komt je aanwaaien'

Manifest 'Het komt je aanwaaien'

Onder de naam A16 Wind/t verenigden (energie)coöperaties zich om windturbines te realiseren langs de A16. Bewoners zouden kunnen investeren én genieten van lokale groene stroom. Klik hier om het manifest te lezen.

Lees meer

Windpark Hazeldonk

Windpark Hazeldonk

De drie turbines van Windpark Hazeldonk draaien sinds 2015 trots langs de A16 bij Breda. Het windpark is mede gefinancierd door crowdfinancing. Ongeveer 340 mensen uit de Breda en omgeving hebben geïnvesteerd in obligaties. Dat, en de keuze om met Bredase partners samen te werken, geven het windpark een lokaal en duurzaam karakter.

Lees meer

Veelgestelde vragen - BRES Wind

 • Hoeveel energie moeten we opwekken om de doelstelling te behalen?

  In het Energieakkoord is afgesproken dat dat er in 2020 6000 MW wind op land en 4500 MW wind op zee gerealiseerd moet zijn. Provincie Brabant heeft met het rijk afgesproken in 2020 470,5 MW aan windenergie op land gerealiseerd te hebben, waarvan minimaal 100 MW langs de A16 gerealiseerd zal worden.

 • Waarom komen de windmolens niet op zee?

  Om voldoende duurzame energie te produceren in de toekomst hebben we zowel windmolens op land als op zee nodig. Het is dus niet of-of, maar en-en. Windenergie op zee is nog aanzienlijk duurder dan windenergie op land.

 • Hoe hoog worden de windmolens?

  In het Milieu Effect rapportage (m.e.r.) van windenergie A16 worden de milieueffecten van windmolens onderzocht in 2 hoogteklassen:
  1. van 150 - 180 m: 'laag'
  2. van 180 - 210 m: 'hoog'