Wind is een gratis energiebron die ons tot in lengte van jaren van energie kan voorzien. BRES geeft je als lid graag de mogelijkheid om mee te doen aan windmolenprojecten die in de buurt van Breda worden ontwikkeld. Zo word je zelf (mede)eigenaar van duurzame energiebronnen en profiteer je ook financieel! 

BRES werkt vaak samen met Bredase partners aan uiteenlopende windprojecten, zoals Windpark Hazeldonk Breda. Dit windpark bestaat uit drie windturbines, die sinds 2015 draaien langs de A16 bij Breda. Inwoners uit Breda en omgeving kochten 2000 obligaties en het project kreeg steun van lokale partners, zoals Energiefonds Brabant en Rabobank. 

Bij de ontwikkeling was dit samenwerken met lokale partners een uitgangspunt. Samen met lokale partijen ontstond er een schitterend windpark, waar inwoners van Breda van kunnen profiteren. Op de website van Windpark Hazeldonk BV lees je meer en kun je zien wat de actuele productie is van de molens.

Projecten BRES wind

Energie A16

Energie A16

BRES werkt graag mee aan windprojecten die bijdragen aan het opwekkken van schone energie. Langs de A16 in West-Brabant werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie.

Lees meer

Windpark Hazeldonk

Windpark Hazeldonk

De drie turbines van Windpark Hazeldonk draaien sinds 2015 trots langs de A16 bij Breda. Het windpark is mede gefinancierd door crowdfinancing. Ongeveer 340 mensen uit de Breda en omgeving hebben geïnvesteerd in obligaties. 

Lees meer

Veelgestelde vragen - BRES Wind

 • Hoeveel energie moeten we opwekken om de doelstelling te behalen?

  In het Energieakkoord is afgesproken dat dat er in 2020 6000 MW wind op land en 4500 MW wind op zee gerealiseerd moet zijn. Provincie Brabant heeft met het rijk afgesproken in 2020 470,5 MW aan windenergie op land gerealiseerd te hebben, waarvan minimaal 100 MW langs de A16 gerealiseerd zal worden.

 • Waarom komen de windmolens niet op zee?

  Om voldoende duurzame energie te produceren in de toekomst hebben we zowel windmolens op land als op zee nodig. Het is dus niet of-of, maar en-en. Windenergie op zee is nog aanzienlijk duurder dan windenergie op land.

 • Hoe hoog worden de windmolens?

  In het Milieu Effect rapportage (m.e.r.) van windenergie A16 worden de milieueffecten van windmolens onderzocht in 2 hoogteklassen:
  1. van 150 - 180 m: 'laag'
  2. van 180 - 210 m: 'hoog'