Dur Zwaojt wa!

Met dat motto gaat het carnavalsfeest van start in ut Kielegat.

Het motto is even veelzeggend als voor meerdere uitleg vatbaar. Daarom bij deze een gefingeerd, kort interview met de Leutvorst van Breda, Prins Petrus C. Lie d’un Alleraller Irste.

Gefingeerd omdat zijne leutigheid helaas geen tijd voor ondergetekende kon vrijmaken in zijn drukke gein-agenda.

Op de vraag hoe het opperhoofd van Breda het motto voor dit jaar uitlegt, vertelt hij dat hij, gezien de verontrustende berichten over klimaatverandering, een ieder op het hart wil drukken vooral na te denken over hoe ieder een steentje (hij noemde het ‘Un stintju’) kan bijdragen in de strijd tegen opwarming:

“Ge mot het werm kraaigûh dur lekker te dâânsuh en lol te maokuh! Nie dur dom te doen en meej de deur oopûh te stookûh! Aanders zwaojt er echt wa en zaodulduh oew eiguh op meej un vustoogûh eenurzjierekunning!!” )*1

De boodschap was overigens niet alleen gericht aan alle carnavalsvierders maar ook alle niet-carnavallers werd opgeroepen het voorbeeld van de Prins te volgen:

“Ik em mun-nuis goed geïsuleert meej van alles en nog wa en ik gaai ok zonnepaneeluh op mun dak legguh. Agge gin plek het op oew dak dan kunduh ok meejdoen meej aandere mensuh die wel plek emmen of meedoen meej zonne- of windmoolûhparkûh. Zo draojt er ok nog es wa! We motte ok veur ons kinders maotreeguluh treffuh anders mot de brakkesliert straks deur het waoter meej bôtuh!! Agge wilt weetûh oegut ut beste kunt aanpakkûh dan kunde oew aaige laotûh informeerûh door Bres. )*2

Gelukkig kon Petrus C.Lie dun Aller allerirtse ook nog lachen om alle initiatieven die mensen nemen om Ut Kielegat ‘klimaotneutraolig’ te maken en zodoende hun kinderen een mooie leutige toekomst te geven. Hij benadrukte dat we sowieso moeten blijven lachen maar dat de problemen rondom klimaat en milieu te groot zijn om weg te lachen.

Met het overbekende en optimistische “Alaaf!!” nam ik goedgemutst afscheid van de Prins en zijn gevolg. Een gevolg dat overigens de woorden van de Prins volledig onderschreef.

Tinus dun zoveulste…

Noten:

)*1

Je moet het warm krijgen door lekker te dansen en lol te maken. Niet door dom doen door met de deur open de kachel te laten branden. Doe je dat wel dan vraag je om problemen en zadel je jezelf op met een hoge energierekening.

)*2

Ik heb mijn huis goed geïsoleerd met allerlei materialen en ik ga ook zonnepanelen op mijn dak leggen. Als u geen plek heeft op uw eigen dak dan kunt u met mensen meedoen die wel de mogelijkheid hebben of u kunt meedoen door obligaties te kopen voor zonne- of windmolenparken. Zo draait er ook weer wat. We moeten ook voor onze kinderen maatregelen nemen anders zou de brakkensliert (de kinderoptocht) over een aantal jaren met boten door het water moeten gaan. Als u meer wilt weten over de te nemen maatregelen en wat er voor u mogelijk is dan kunt u contact opnemen met BRES (www.bresbreda.nl)

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen