Zonneweide Nieuwveer: 3000 panelen

Helaas heeft het bestuur van BRES in 2021 besloten om zich terug te trekken als beoogd exploitant van het zonnepark Nieuwveer. De voorbereidende werkzaamheden om dit park met een kleine 3000 panelen te realiseren waren al enige tijd gaande.

De door het Waterschap Brabantse Delta voorgelegde grondovereenkomst bood te weinig zekerheid voor een periode van 15 jaar, de minimale looptijd van dit project. De hieraan verbonden risico’s en mogelijk financiële gevolgen, zijn voor BRES te groot. De Stichting Zonnebank Breda, die samen met de regionale stichting SupportONS dit project ontwikkeld, is nu op zoek naar een nieuwe exploitant.