Leijzicht: 400 zonnepanelen

Met de VvE van appartementencomplex Leijzicht in Brabantpark is door SZB in 2018 gewerkt aan een collectief dak via het postcoderoosmodel. 

De Vereniging wilde haar dak daarvoor beschikbaar stellen.BRES was de beoogde exploitant van dit project. Jammer genoeg is dit project in 2019 opgeschort door nieuwe, veel strengere normen t.a.v. de Wet op het Financieel Toezicht. Hierdoor kan het project helaas voorlopig geen doorgang vinden. De bewoners van het complex beraden zich nu op een alternatief.