Princenstroom, Meubelboulevard: 900 panelen

De Meubelboulevard Breda stelde 3.500 m2 dakoppervlak beschikbaar waarop het collectieve zonnedak 'Princenstroom' is gerealiseerd. 

Van de Blokker tot aan de McDonalds liggen ongeveer 900 panelen.Het project Princenstroom was een duurzaam energie-initiatief van en voor inwoners van Princenhage. Het werd verder ontwikkeld in samenwerking met BRES. De inwoners investeerden samen in het collectieve zonnedak. Dat levert voldoende groene stroom op voor 67 huishoudens en kleine bedrijven!