Onder de naam A16 Wind/t verenigden (energie)coöperaties zich om windturbines te realiseren langs de A16. Bewoners zouden kunnen investeren én genieten van lokale groene stroom. Klik hier om het manifest te lezen.

Manifest 'Het komt je aanwaaien'

Breda, januari 2017

Bredase energie- en duurzaamheidscoöperaties werken samen om windturbines langs de A16 in eigen beheer te ontwikkelen. Daarmee wekken we duurzame energie op en laten we de financiële winst ten goede komen aan de lokale gemeenschap. 

Wij zijn overtuigd van de noodzaak van een energievoorziening zonder fossiele bronnen. Gas, kolen en olie zijn de belangrijkste oorzaak van  klimaatverandering en bovendien oorzaak van de meeste conflicten in de wereld, zo zei de hoogste militair van Nederland onlangs in een interview.  De energievoorziening van de toekomst is duurzaam en komt van wind, zon, biomassa, restwarmte en aardwarmte. Studies laten zien dat, om in onze energiebehoefte te kunnen voorzien, we al die bronnen nodig hebben. De keuze is niet zon of wind, maar zon én wind. De keuze is niet wind op zee of wind op land, maar wind op zee én op land. 

De noodzaak en de urgentie om ons land naar het duurzame energie tijdperk te brengen is groot en slaagt alleen als iedereen meedoet. Ook hier in Breda!

Het rijk, de Provincie Noord Brabant en de gemeenten langs de A16 (Breda, Zundert, Moerdijk en Made/Drimmelen) willen tussen Hazeldonk en Moerdijk 100 MW aan windenergie (ca. 35  windturbines) laten ontwikkelen. De ondertekenaars van dit manifest vinden dit een goed idee, maar willen naast de lasten dan ook de lusten van windenergie in de regio houden! Wij willen dat realiseren door zelf turbines te ontwikkelen en exploiteren. Om zo het financieel rendement van de molens in de lokale gemeenschap te houden en ten goede te laten komen aan de energietransitie.

 

Wij willen de windmolens gebruiken om:

-        Lokaal betaalbare groene stroom te leveren;

-        Mensen te laten investeren in duurzame energie;

-        Nieuwe projecten te starten die bijdragen aan energiebesparing, duurzame energieopwek en ontwikkeling van lokale    gemeenschappen.

 

Zo laten we zoveel mogelijk mensen mee profiteren van de wind. We sluiten niemand uit.

Ons doel is een aantal windmolens te bouwen en exploiteren die jaarlijks opbrengsten generen voor energie projecten. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties de handen ineen geslagen. We zullen 2017 gebruiken om onze droom langs de A16 werkelijkheid te laten worden.

Dit manifest is een samenwerking van: Energiecoöperatie BRES, Energiecoöperatie Anneville, Energiecoöperatie ZonneWIJde, Coöperatie Breda DuurSaam en PakhuisB. Wij staan open voor organisaties die met ons mee willen werken.