Wij zijn BRES, een energie-coöperatie opgericht door burgers in Breda. Onze gedreven energiecoaches vormen de spil van de coöperatie, die betaalbare en duurzame energie mogelijk maakt voor alle Bredase huishoudens. We zijn er speciaal om jou onafhankelijk advies te geven over het energiezuinig maken van jouw huis. Als energie-coöperatie draaien wij op vrijwilligers, we werken onafhankelijk en hebben geen winstoogmerk. Wij werken wel nauw samen met andere lokale bedrijven en zijn partner van verschillende initiatieven, zoals WoonWijs Breda. Op dit platform van BRES en Gemeente Breda vind je als Bredanaar alles over het verduurzamen van je huis.

 

Zo sluit jij je aan bij onze groene beweging

Geloof jij ook in kleine stappen zetten naar een groenere toekomst? Word dan ook lid van BRES. Dit kan al voor 25 euro per jaar!

Als lid van BRES kan je een gratis energie-advies gesprek aanvragen bij een van onze energiecoaches.Ook kan je je aansluiten bij het collectief inkopen van zonnepanelen voor een scherpe prijs. 

 

 Het gaat goed met de interesse voor energietransitie in Breda. Er zijn steeds meer huishoudens die meer willen weten over wat ze kunnen doen om hun huis energiezuinig en zelfs energieneutraal te kunnen maken. Al dit succes zorgt ervoor dat onze energiecoaches het druk hebben en, zoals we het nu inschatten,  steeds drukker gaan krijgen. Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers die zich willen laten opleiden tot energiecoach. 

 


BRES agenda

Geen komend evenement!

Interview

Maatschappelijke winst, daar moet het om gaan

Ad Bijma is sinds 2014 voorzitter van de coöperatieve vereniging BRES en gaat nu het stokje doorgeven. Samen met Jan Schouw heeft hij BRES in 2014 opgericht. Ad vertelt: ‘Al voordat de coöperatie ontstond werd er door enkele initiatiefnemers al een pilot van het Rijk uitgevoerd onder de naam Blok voor Blok.’ De opgave was om 500 huizen in één keer te verduurzamen, hoe doe je dat en waar loop je tegen aan? In die periode is bij ons het idee ontstaan om dat grootschaliger uit te rollen en een coöperatie van burgers in Breda op te zetten. Daarom is de verduurzaming van particuliere woningen een van de kerntaken van het huidige BRES. In iedere wijk en dorp organiseert BRES informatieavonden voor woningeigenaren. Ook Derk Hueting en Nel Oomen waren in de begintijd al betrokken.

 

Energie

Ad deed zijn werk voor BRES de eerste jaren naast zijn baan bij RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Utrecht. Hier was hij in de periode 2007 tot 2017 projectcoördinator sociale netwerken rond duurzaamheidsvraagstukken. Sinds 2017 is Ad met pensioen. Hij bruist nog altijd van de energie.
Waar haal jij je energie vandaan? ‘Dat zit er gewoon in, zegt Ad, ik ben een doener. En ik prijs me gelukkig dat ik van mijn passies mijn werk heb kunnen maken: internationale samenwerking en duurzaamheid. Dan gaat tijd investeren eigenlijk vanzelf. En ik ben geen muurbloempje, voordat ik het weet zit ik weer ergens in.’ Ook na zijn pensioen is Ad nog zeer actief, o.a. in zijn eigen wijk Zandberg. Niet alleen met duurzaamheid, ook als voorzitter van de wijkraad en schrijven van de wijkkrant. Hij loopt graag rond in zijn buurt en interviewt bewoners.

Sociale kant van duurzaamheid

Jarenlang heeft de overheid veel aan de markt overgelaten en was er bij verduurzaming een sterke focus op de technische kant. ‘Nederland is een innovatief land en bedrijven zullen nieuwe technieken ontwikkelen’, was het credo. Dan zou het goedkomen was de optimistische overtuiging bij de politieke meerderheid. Nu staat in het regeerakkoord dat de overheid burgers actief gaat betrekken Dat is de sociale kant. Heeft de overheid daar de kennis en het personeel wel voor? Hoe ziet Ad dit?


Ad: ‘Naar mijn stellige overtuiging kunnen we het (verduurzamen) alleen samen doen: overheid, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en onderwijs. We hebben elkaar hard nodig om verandering voor elkaar te krijgen. Denk aan partijen als woningcorporaties, Enexis, EnNatuurlijk, Waterschap en andere partijen die betrokken zijn bij de energie- en warmtetransitie in Breda. Ik ben voor een stevige overheid die ervoor zorgt dat de basis in de samenleving op orde is. De zorg en onderwijs, ook de energie- en warmtetransitie hoort daarbij. De overheid heeft veel taken en kennis uitgeplaatst. Nu moet er weer veel expertise ingekocht worden, wat duurder is.


Wat de participatie betreft: ‘In Breda staat in de wijkplannen dat de Hoge Vucht, Doornbos-Linie als eerste aangepakt worden. De gemeente zal in overleg gaan met vertegenwoordigers van bewoners. De intentie is om er samen met burgers uit te komen. Lukt dat echter niet, dan zal het uiteindelijk toch de overheid zijn die beslist.’

 

Veel werk aan de winkel

Als we naar de toekomst kijken, wordt die beter dan we verwachten? Ad: ‘Er komt nu geld vanuit Europa, Rijk en Provincies naar gemeenten voor de energie - en warmtetransitie. De urgentie is groot en steeds meer burgers zijn zich bewust van de noodzaak om te verduurzamen. De vraag naar hulp daarbij neemt alleen maar toe. Er is veel werk aan de winkel, ook voor BRES.
Het bestuur van BRES is met de gemeente in gesprek over vaste financiering voor de organisatie. BRES heeft een overeenkomst voor langere tijd nodig in plaats van incidentele subsidies. Dan kunnen we de organisatie verder opbouwen, met vaste mensen met voldoende uren voor aansturing, planning, administratie en communicatie. Ad is voorstander van samenwerking in de vorm van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). De wet- en regelgeving maakt aanbestedingen door gemeenten nu helaas erg moeilijk. En verder: Leg veel verantwoordelijkheid bij de uitvoerders, overleg wel veel met ze.’

 

In de stad is BRES is de enige organisatie van burgers in de energie - en warmtetransitie. Onafhankelijk, niet gelieerd aan een politieke stroming of commercieel belang. Maatschappelijke winst staat centraal en groeiende zeggenschap van burgers over hun eigen energiehuishouding. Ad: ‘En we zijn de enige partij in Breda die bij mensen thuis komt met inzet van vrijwillige energiecoaches.’

 

Interview: Monique de Leeuw.

Lees meer