Leden bestuur, Raad van Toezicht en medewerkers van BRES bestaat uit de volgende personen:

Bestuur

 • Ad Bijma
 • Gerrit Borgers
 • Patty Schoenmaker-Aartsen
 • Jos de Bondt
 • Ad Bijma

  Ad Bijma

  Functie: Voorzitter

  Als voorzitter van BRES wil ik, samen met collega- bestuursleden, medewerkers en leden , de coöperatie ontwikkelen tot een partij waar in de regio Breda niemand om heen kan als het gaat om duurzame energievoorziening. Dat lukt alleen als we de zaak intern professioneel organiseren en extern steeds samenwerking zoeken met overheden, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners. Een mooie uitdaging, toch?

 • Gerrit Borgers

  Gerrit Borgers

  Functie: Secretaris

  Aanvankelijk ben ik bij BRES betrokken als obligatiehouder. Tijdens contacten en informatiebijeenkomsten ben ik enthousiast geraakt om zelf bestuurlijk te participeren. In diverse organisaties heb ik bestuurlijke taken mogen vervullen ( en doe ik dat nog ), zowel op bedrijfsmatig, cultureel, sport- als evenementengebied. Voor BRES wil ik mijn netwerkkwaliteiten inzetten richting politiek , organisatorisch en financieel. Momenteel vervul ik in het BRES bestuur ( ad interim ) de functie van secretaris. Foto volgt nog.

 • Patty Schoenmaker-Aartsen

  Patty Schoenmaker-Aartsen

  Functie: Algemeen bestuurslid

  Het verduurzamen van de bebouwde omgeving is een belangrijke opgave om onze mooie wereld en prachtige stad Breda ook voor onze (klein)kinderen mooi te houden. Hoewel het economisch motief misschien moreel gezien geen prioriteit zou mogen hebben, bepaalt het wel in belangrijke mate de kans van slagen van projecten. Vanuit mijn expertise kan ik bijdragen in de combinatie verduurzaming en economisch haalbaarheid. En daar wil ik graag voor de stad Breda en haar inwoners een bijdrage in leveren!

 • Jos de Bondt

  Jos de Bondt

  Functie: Algemeen bestuurslid

  Duurzaamheid staat centraal in mijn werk als communicatiespecialist. Een goede combinatie om bij te dragen aan een grotere bekendheid van BRES. Ik kwam BRES op het spoor toen ik met het plan rondliep een zonnecentrale voor Princenhage te gaan ontwikkelen. Dit plan wordt nu werkelijkheid als onderdeel Duurzaam Dorp Princenhage! Vanuit het bestuur volg ik dit project op de voet.

 

Raad van Toezicht

 • Wilbert Willems
 • Pieter de Leijer
 • Marjolein Schooleman
 • Marijke Tsoutsanis
 • Wilbert Willems

  Wilbert Willems

  Functie: Voorzitter Raad van Toezicht

  Uit mijn kandidaatstellingsformulier als lid van de RvT citeer ik: “Ik ben vanaf begin betrokken geweest bij ontwikkeling windmolens en veel andere groene projecten, vooral als wethouder Duurzaamheid in Breda van 2006 tot 2012 maar ook daarvoor als lid Tweede Kamer namens PSP en later GroenLinks, statenlid en gemeenteraadslid in Tilburg Ik wil graag dat Bres nog meer een succesformule wordt. Heb veel bestuurlijke ervaring ook als toezichthouder.

 • Pieter de Leijer

  Pieter de Leijer

  Functie: lid Raad van Toezicht

  Pieter de Leijer, 58 jaar, neerlandicus met een docentschap in het hbo van 35 jaar. Voorzitter van VVE Topaasstaete, en van daaruit met BRES in contact gekomen. Bestuurslid van de Ulvenhoutse tennisvereniging en namens de PvdA steunfractielid voor waterschap Brabantse Delta.
 • Marjolein Schooleman

  Marjolein Schooleman

  Functie: lid Raad van Toezicht

  Vanaf het prille begin (2010) betrokken geweest bij BRES. De afgelopen 5 jaren als bestuurslid van BRES, vooral in de link met de lokale politiek en het onderwijs (hbo). Tot eind 2015 als strategisch beleidsadviseur van het CvB van Avans hogeschool werkzaam geweest. Momenteel woordvoerder bij de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Actief in de lokale politiek als afdelingsvoorzitter van D66 en enthousiast voorzitter van het Jeugdsportfonds Breda. Ik draag graag mijn steentje bij aan het CO2 neutraal worden van onze prachtige stad en vind dat we ons altijd bewust moeten zijn van ons duurzaam handelen om onze stad leefbaar te houden in de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Vanuit deze rol meer op afstand blijf ik graag bij BRES betrokken.
 • Marijke Tsoutsanis

  Marijke Tsoutsanis

  Functie: lid Raad van Toezicht

  Mijn vroege buitenlandse ervaring van een dagelijks leven zonder elektriciteit was in een bergachtige regio. Vlakbij werd een stuwdam en een waterkrachtcentrale gebouwd bedoeld voor elektriciteit voorziening in steden ver weg; niet voor de regio dichtbij. Met veel gebundelde lokale inspanningen is dit gecorrigeerd en kregen de dorpsgemeenschappen ‘hun’ elektriciteit. Energiebewustzijn en drive voor duurzame energie zijn mij sindsdien eigen. Lokale initiatieven vind ik inspirerend. Als Provinciaal Statenlid VVD 2003-2015 heb ik mij ingezet voor versnelling van de energietransitie en voor voortvarende publieke–private samenwerking bij  innovatieve en duurzame energieprojecten. Ik heb lange en brede bestuurlijke ervaring en zet dat graag in als lid RvT BRES.

 

Medewerkers

 • Derk Hueting
 • Anouk van den Berg
 • Nel Oomen
 • Jan Schouw
 • Derk Hueting

  Derk Hueting

  Functie: projectmedewerker

  Om de wereld een beetje leefbaar te houden moeten we veel minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken duurzaam opwekken. Dat organiseren vanuit een lokale coöperatie waar gewone burgers lid van zijn, daar zet ik me graag voor in. Met elkaar en voor elkaar realiseren we zo een schone en betaalbare energievoorziening, onafhankelijk van grote marktspelers of import uit het buitenland.

 • Anouk van den Berg

  Anouk van den Berg

  Functie: projectmedewerker

  Samen met buurtbewoners en energiespecialist Hoom start ik in Breda en omgeving wijkacties op om collectief energie te besparen. Daarnaast maak ik de BRESbrief, persberichten en zorg ik ervoor dat iedereen op de hoogte blijft van het laatste nieuws via social media.

 • Nel Oomen

  Nel Oomen

  Functie: projectmedewerker

  Zorgen voor de aarde kan alleen als we samen kiezen voor een duurzame toekomst. Ik hoop dat iedereen in Breda zich aansluit bij BRES, zodat we samen echt die stappen in de goede richting kunnen zetten.

 • Jan Schouw

  Jan Schouw

  Functie: projectcoördinator

  In 2012 ben ik met BRES begonnen. Ik zou het geweldig vinden als we in Breda onze energie meer uit duurzame bronnen kunnen halen en minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. En helemaal mooi als iedereen daar van kan profiteren! Binnen BRES hou ik me bezig om nieuwe projecten op te zetten. Zonne-energie, wind-energie ... hoe meer, hoe liever het me is!!

 

Partners

 • Windpark Hazeldonk
 • Hezelaer
 • Breda Duursaam
 • Anneville
 • Buurkracht
 • Hoom
 • Regio West-Brabant
 • Gemeente Breda
 • Duursaam Etten-Leur
 • DEcAB
 • Provincie Noord Brabant