Wind is een gratis energiebron die ons tot in lengte van jaren van energie kan voorzien. BRES zet zich in om in haar leden de mogelijkheid te bieden te participeren in windmolenprojecten die in de buurt van Breda worden ontwikkeld. Zo worden we zelf (mede)eigenaar van duurzame energiebronnen en profiteren we ook financieel! 

Momenteel werkt BRES samen met (energie)coöperaties Anneville, ZonneWIJde en Breda DuurSaam onder de naam A16 Wind/t om windturbines in eigen beheer te ontwikkelen. In het manifest 'Het komt je aanwaaien' beschrijven zij wat de doelstellingen zijn.

 

 

 

 

 

Projecten BRES wind

Laat hier jouw idee, vraag of zorg achter!

Laat hier jouw idee, vraag of zorg achter!

Voor de bijeenkomst 'laat je horen voor de wind' riepen we bewoners op om hun verhaal te doen bij ons. En die kregen we; van zorgen over de plaatsing van de windmolens tot bewoners die wilden horen hoe zij kunnen investeren in de windmolens.

Lees meer

18 april: bijeenkomst 'laat je horen voor de wind'

18 april: bijeenkomst 'laat je horen voor de wind'

Op 18 april organiseerden we de bijeenkomst 'laat je horen voor de wind'. Als burgerinitiatief willen we graag alle verhalen, zorgen en vragen horen van bewoners over de windmolens die gaan komen langs de A16. 

Lees meer

Manifest 'Het komt je aanwaaien'

Manifest 'Het komt je aanwaaien'

Onder de naam A16 Wind/t verenigen (energie)coöperaties zich om windturbines te realiseren langs de A16. Bewoners kunnen investeren én genieten van lokale groene stroom. De opbrengsten gaan naar nieuwe energieprojecten. 

Steun ons door het manifest te tekenen en/of een klein bedrag te doneren! 

Lees meer

Windpark Hazeldonk

Windpark Hazeldonk

De drie turbines van Windpark Hazeldonk draaien sinds 2015 trots langs de A16 bij Breda. Het windpark is mede gefinancierd door crowdfinancing. Ongeveer 340 mensen uit de Breda en omgeving hebben geïnvesteerd in obligaties. Dat, en de keuze om met Bredase partners samen te werken, geven het windpark een lokaal en duurzaam karakter.

Lees meer

Veelgestelde vragen - BRES Wind

 • Hoeveel energie moeten we opwekken om de doelstelling te behalen?

  In het Energieakkoord is afgesproken dat dat er in 2020 6000 MW wind op land en 4500 MW wind op zee gerealiseerd moet zijn. Provincie Brabant heeft met het rijk afgesproken in 2020 470,5 MW aan windenergie op land gerealiseerd te hebben, waarvan minimaal 100 MW langs de A16 gerealiseerd zal worden.

 • Waarom komen de windmolens niet op zee?

  Om voldoende duurzame energie te produceren in de toekomst hebben we zowel windmolens op land als op zee nodig. Het is dus niet of-of, maar en-en. Windenergie op zee is nog aanzienlijk duurder dan windenergie op land.

 • Hoe hoog worden de windmolens?

  In het Milieu Effect rapportage (m.e.r.) van windenergie A16 worden de milieueffecten van windmolens onderzocht in 2 hoogteklassen:
  1. van 150 - 180 m: 'laag'
  2. van 180 - 210 m: 'hoog'

 • Waar komen de windmolens te staan?

  De afgelopen tijd hebben provincie en gemeente met omwonenden en andere belangstellenden gesproken over de 24 opstellingsvarianten voor ongeveer 35 windmolens langs de A16. Inmiddels heeft de stuurgroep van de provincie 11 opstellingsvarianten geselecteerd. Deze opstellingsvarianten kun je terugvinden op de website van de provincie.

  In opstellingsvarianten 3, 6, 9, 16, 20 en 19 staan de windmolens in de buurt van Haagse Beemden en Prinsenbeek. In opstellingsvarianten 3 en 24 staan de windmolens in de buurt van Princenhage. Trippelenberg staat als locatie in opstellinsgvariant 3.
  Momenteel wordt onderzocht welke locaties het meest geschikt zijn voor de windmolens. De provincie heeft aangegeven de wensen van bewoners, zoals aandacht voor geluidsoverlast, niet dicht bij dorpen te bouwen en de voorkeur voor hoge opbrengst en weinig woningen in de omgeving, mee te nemen in de besluitvorming. Voor de zomer wordt bekend gemaakt waar de windmolens komen te staan.