Afbeelding: www.netnatives.com

Voor de bijeenkomst 'laat je horen voor de wind' riepen we bewoners op om hun verhaal te doen bij ons. En die kregen we; van zorgen over de plaatsing van de windmolens tot bewoners die wilden horen hoe zij kunnen investeren in de windmolens.

Op 18 april organiseerden we de bijeenkomst 'laat je horen voor de wind'. Als burgerinitiatief willen we graag alle verhalen, zorgen en vragen horen van bewoners over de windmolens die gaan komen langs de A16. 

Onder de naam A16 Wind/t verenigen (energie)coöperaties zich om windturbines te realiseren langs de A16. Bewoners kunnen investeren én genieten van lokale groene stroom. De opbrengsten gaan naar nieuwe energieprojecten. 

Steun ons door het manifest te tekenen en/of een klein bedrag te doneren! 

De drie turbines van Windpark Hazeldonk draaien sinds 2015 trots langs de A16 bij Breda. Het windpark is mede gefinancierd door crowdfinancing. Ongeveer 340 mensen uit de Breda en omgeving hebben geïnvesteerd in obligaties. Dat, en de keuze om met Bredase partners samen te werken, geven het windpark een lokaal en duurzaam karakter.